Edukacija udomitelja-Dan obitelji

EDUKACIJA UDOMITELJA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

Centar za socijalnu skrb  Zlatar Bistrica je 16.05.2022.godine u Kulturno i turističko informativnom centru Konjščina –KITIC, Zagorska 8, Konjščina, održao redovnu godišnju edukaciju svih udomitelja s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, promocije udomiteljstva, njegovog daljnjeg razvoja i osiguranja uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo te u svrhu daljnjeg razvoja izvaninstitucionalnih oblika smještaja.

Edukaciju su održali stručni radnici tima za udomiteljstvo CZSS Zlatar Bistrica u suradnji s stručnim radnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, koji su održali predavanje na temu ” Doživljaj stresa u udomiteljskoj obitelji i kako se nositi s njime” te u suradnji s patronažnim sestrama koje su održale predavanje na temu ”Kako sačuvati mentalno zdravlje”. Na taj način sudionici su imali priliku osvjestiti važnost prepoznavanja stresa te posvećivanja posebne pažnje načinima nošenja s istim u svrhu očuvanja kako vlastitog mentalnog zdravlja tako i mentalnog zdravlja članova svoje obitelji te korisnika smještaja. Svojom nazočnošću edukaciju je uveličala i načelnica Općine Konjščina Anita Krok.

Stručni radnici Tima za udomiteljstvo, Snježana Sitar Smetko, dipl. socijalna radnica, Boris Brežnjak, prof.psihologije te Andreja Pavlek Markuš, mag.iur, istaknuli su važnost udomiteljstva u razvoju izvaninstitucionalnih oblika smještaja, važnost promicanja tradicionalnog i standardnog udomiteljstva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, specijaliziranog udomiteljstva za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju i s teškoćama u razvoju te udomiteljstva za odrasle osobe.

Udomitelji su ponovno senzibilizirani na potrebu osnivanja udruge udomitelja i grupa podrške sa ciljem promicanja udomiteljstva te zastupanja interesa udomitelja radi ostvarivanja što kvalitetnije brige o udomljenim korisnicima, za pružanje pravne i stručne pomoći udomiteljima, te senzibiliziranja javnosti i podizanja odgovornosti za probleme djece i starijih osoba u stanju socijalnozaštitne potrebe.

Svi sudionici ove edukacije ocijenili su iznimno važnim stvaranje uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo u procesu unapređenja kvalitete socijalnih usluga i ostvarivanju temeljnog ljudskog prava korisnika tih usluga na život u zajednici odnosno prevenciji socijalne isključenosti pojedinaca. Organizatori su uputili čestitke i zahvale svim udomiteljima koji i dalje ustraju u obavljanju udomiteljstva te ih pozvali da prenošenjem svojih iskustava i dalje doprinose promociji udomiteljstva u svojoj lokalnoj zajednici. 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi u obiteljskom okruženju pruža skrb primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, u pozitivnoj i poticajnoj okolini, a odraslim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Na području mjesne nadležnosti CZSS Zlatar Bistrica postoje ukupno 22 udomiteljske obitelji kojima je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva. Od toga četiri udomiteljske obitelji imaju dozvolu za obavljanje udomiteljstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok ostalih osamnaest udomiteljskih obitelji posjeduje dozvolu za pružanje usluge smještaja odraslim osobama.  

Važno je naglasiti da je udomiteljska obitelj ona obitelj kojoj je Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta izdao dozvolu za rad na vrijeme tri godine za obavljanje određene vrste udomiteljstva i koju je po službenoj dužnosti upisao u registar udomitelja, a sukladno odredbama Zakona o udomiteljstvu ( ”Narodne novine”, broj: 115/18. i 18/22. ) te važećim pravilnicima. Osposobljavanje i edukacije obvezne su za sve udomitelje te za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji, a provode se nakon što je utvrđeno da potencijalna udomiteljska obitelj ispunjava sve zakonske pretpostavke te prije prijema na smještaj prvog korisnika.

Veliko hvala svima koji su pridonijeli organizaciji  i održavanju edukacije udomitelja.

  

 

 

 

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja-Dan obitelji

Stručno predavanje 15.3.2022.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizirao je 18.3.2022. g., stručno predavanje pod temom „Etika i vrijednosti u socijalnom radu“. Predavačica je bila socijalna radnica, Iva Pribolšan.

Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku te su socijalni radnici u cijeloj  zemlji obilježili svoj dan različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na zagovaranje socijalne pravde i prava najranjivijih socijalnih skupina, promicanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti u cilju izgradnje održivog društva po mjeri svake osobe.

Cilj održavanja stručnog predavanja je podizanje svijesti o važnosti primjene etičkih načela i vrijednosti u socijalnom radu te usvajanje vještina rješavanja etičkih dilema i pitanja.

Posao socijalnog radnika je iznimno stresan, dinamičan, odgovoran, traži dobre organizacijske sposobnosti, puno znanja, vrijednosti i vještina zbog čega se je nužno kontinuirano usavršavati i osposobljavati stručne radnike.

 

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Stručno predavanje 15.3.2022.

Dan socijalnog rada

Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku te će socijalni radnici u cijeloj  zemlji obilježiti svoj dan različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na zagovaranje socijalne pravde i prava najranjivijih socijalnih skupina, promicanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti u cilju izgradnje održivog društva po mjeri svake osobe.

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica obilježava ga stručnim predavanjem dana 18.03.2022. godine pod temom „Etika i vrijednosti u socijalnom radu“.

Predavačica je socijalna radnica,  Iva Pribolšan.

Tema koja će se razraditi kroz stručno predavanje je:

 1. Etika- profesionalna i opća etika, teorijski pristupi
 2. Vrijednosti- teorijsko obrazloženje, distinkcija etike i vrijednosti, odnos socijalnog radnika i korisnika obzirom na vrijednosti
 3. Etička dilema, načini rješavanje etičkih dilema, etička pitanja
 4. Model donošenja odluka
 5. Profesionalne kompetencije socijalnih radnika obzirom na vrijednosti i etiku
 6. Kreativna radionica

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Dan socijalnog rada

Tjedan psihologije

Tjedan psihologije se na području Republike Hrvatske obilježava svake godine u mjesecu veljači, a ove godine obilježavao se u razdoblju od 14. do 20. veljače 2022. godine pod sloganom Čuvajmo (mentalno) zdravlje. Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica obilježio ga  je stručnim predavanjem dana 18.02.2022. godine.

Cilj održavanja stručnog predavanja je jačanje i afirmacija profesije stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi kroz upoznavanje s teorijskom podlogom i simptomatologijom stresa, specifičnostima profesionalnog stresa  i sagorijevanja na poslu u okviru radne uloge te ukazivanju na važnost redovite brige za vlastitom mentalno zdravlje s prijedlozima konkretnih vještina koje mogu pomoći u daljnjem razvoju otpornosti i suočavanju sa stresom. 

Posao socijalnog radnika je iznimno stresan, dinamičan, odgovoran, traži dobre organizacijske sposobnosti, puno znanja, vrijednosti i vještina zbog čega se je nužno kontinuirano usavršavati i osposobljavati stručne radnike.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Tjedan psihologije

Poziv

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Poziv

Postani udomitelj- pruži ljubav, dom, obitelj, otvori srce!

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“ –  Netko čeka Vaš osmijeh,Vaš stisak ruke, Vašu   ljubav, Vašu toplu čokoladu prije spavanja!

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama.

Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Tko su udomitelji?

 • udomitelji su osobe koje otvaraju svoje srce, pružaju dom, brigu, skrb, prihvaćaju osobu kao člana obitelji
 • osiguravaju stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju, razvoju djeteta te druge potrebe korisnika
 • pružaju iskustvo odrastanja u toplini, stabilnosti, osjećaj pripadnosti obitelji,
 • postaju obitelj
 • Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji
 • za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.

Kojoj djeci treba udomiteljska obitelj

 • djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
 • djeci bez roditelja,
 • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci s poremećajem u ponašanju,
 • djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima,
 • djeci žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.

Tko su odrasle osobe kojima treba udomiteljska obitelj?

 • starije i nemoćne osobe
 • osoba s invaliditetom
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez odgovarajuće obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život a kojima je potreban zajednički privremeni smještaj

Prava udomitelja

 • na osobni dignitet i privatnost
 • biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
 • na sigurnost članova vlastite obitelji
 • na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
 • biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
 • na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
 • na osposobljavanje i edukacije koje organizira centar ili drugi pružatelji usluga
 • na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika centra ili drugih pružatelja usluga.
 • naknadu za rad udomitelja i opskrbnina

Zašto se baviti udomiteljstvom?

 • netko me treba
 • želim pomoći drugome, promijeniti život
 • želim dati novi smisao životu
 • želim i mogu pružiti ljubav, dom, sigurnost, obitelj

 

GDJE PODNIJETI ZAHTJEV?

 • postupak za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva pokreće se podnošenjem zahtjeva u PRIJEMNOM UREDU nadležnog centra za socijalnu skrb
 • tamo možete dobiti potrebni obrazac zahtjeva, stručnu pomoć i informacije o uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 • ispunjeni zahtjev, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, treba predati osobno u PRIJEMNOM UREDU ili ga poslati poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radić 2, 49247 Zlatar Bistrica

 • postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
 • ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, izdaje se rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva
 • informacije možete dobiti na broj telefona 049/461-805; 049-588-097
 • fax:049-461-107;
 • email: czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr
 • radno vrijeme od 7-15

 

OTVORITE SRCE, PRUŽITE DOM, PROMJENITE ŽIVOT“

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Postani udomitelj- pruži ljubav, dom, obitelj, otvori srce!

Odluka o početku postupka javne nabave za zaštitu imovine i osoba.

Odluka o početku postupka javne nabave

Zaštita imovine i osoba 2020-POZIV-

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Odluka o početku postupka javne nabave za zaštitu imovine i osoba.

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini. Natječaj

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

OBAVIJEST

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA CENTRA,

CZSS raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica koji je objavljen 10. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama i na stranicama Zavoda za zapošljavanje, a 12 srpnja u Večernjem listu. 

ovim putem vas izvješćujemo kako se, zbog proglašene epidemije koronavirusa i sukladno izrečenim mjerama opreza za suzbijanje širenja zaraze

Centar NEĆE primati  stranke sve dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka, OSIM  zbog  žurnih i neodgodivih  razloga

 

 1. Upućuju se stranke koje imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 oC) da ne dolaze u prostorije Centra

 

 1. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo
 • putem pošte na adresu Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica
 • faxa 049/461-107
 • e- mailom czss-zlatarbistrica@kr.t-com-hr
 • preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u Prijemnom uredu Centra
 1. Kontakt podaci Centra:
 • tel: 049/461-805,
 • fax: 049/461-107
 • e- mail: czss-zlatarbistrica@socskrb.hr
 1. Zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, uvjerenja i potvrda, stranke će odlagati u SANDUČIĆ za poštu kod ulaznih vrata Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će Vas zaposlenici Centra kontaktirati naknadno
 1. U slučaju dolaska u prostorije Centra zbog žurnih i neodgodivih razloga, dužni ste prije ulaska u Prijemni ured dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju 
 1. Istovremeno u prostoru čekaonice smiju biti najviše 2 (dvije) stranke – ostale molimo da pričekaju ispred ulaza u Centar dok ih zaštitar ne uvede
 1. Upućuju se zaposlenici i stranke da se prilikom kontakata suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, što uključuje rukovanje i bliži socijalni kontakt,  zaposlenici će sa strankom komunicirati na udaljenosti od najmanje 2 metra

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on OBAVIJEST

Obavijest – radno vrijeme

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  te uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o primjeni mjera u svrhu sprječavanja pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19, na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA: 012-01715-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1, stupio na snagu 30.4. 2015. godine,  ravnateljica Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, donosi  sljedeću

ODLUKU

o uvođenju mjera za sprječavanje pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19 u Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

I. OSIM zbog žurnih i neodgodivih razloga

vrijeme za prijem stranaka u Css Zlatar Bistrica određuje se kako slijedi:

         – ponedjeljkom  od  8:00 do 10:00 sati

         – srijedom od 12:00 do  14:00 sati

         – četvrtkom od  9:00 do 11:00 sati

II.Pozivaju se zaposlenici Centra u svakom pojedinom predmetu procijeniti jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje zakazanog termina u smislu procjene ispunjavanja higijenskih i drugih uputa HZJZ te da u slučaju odgode, o tome odmah obavijeste stranke, punomoćnike, zakonske zastupnike odnosno sve pozvane osobe: e-mailom, poštom ili telefonom.

III. Svi korisnici i posjetitelji Centra dužni su prije ulaska i urede zaposlenika dezinficirati ruke.

IV. Upućuju se zaposlenici i stranke da se prilikom kontakata suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, što uključuje rukovanje i bliži socijalni kontakt.

V. Upućuju se stranke koje imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 oC) da ne dolaze u prostorije Centra.

VI. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo putem pošte, faxa 049/461-107 ili e- mailom czss-zlatarbistrica@kr.t-com-hr ili preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u Prijemnom uredu Centra.

VII. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona 049/461-805, putem faxa 049/461-107  ili e- mailom.

VIII. Zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, uvjerenja i potvrda, stranke će odlagati u sandučić za poštu kod ulaznih vrata  Centara za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će zaposlenici Centra  kontaktirati naknadno stranke.

IX. Ova Odluka stupa na snagu odmah, podliježe promjenama, a primjenjivat će se dok postoji potreba za primjenom mjera, odnosno do nove upute nadležnih tijela.

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Obavijest – radno vrijeme