GREVIO

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).  

GREVIO je skupina neovisnih stručnjaka koja prati provedbu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pozivamo zainteresirane osobe da podnesu prijavu za kandidaturu za prijedlog kandidata iz Republike Hrvatske.

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu, u Večernjem listu te u Narodnim novinama (br: 121/22) svi od 19. listopada 2022. te je otvoren do 3. studenog 2022.

Poveznica na Narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on GREVIO

Edukacija

EDUKACIJA STRUČNJAKA

ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

U ORGANIZACIJI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba (1.10.2022.) te Međunarodnog dana međusobnog pomaganja (26.10.2022.) u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica dana 26. listopada 2022. godine u prostoru Galerije izvorne umjetnosti Zlatar, Zagrebačka ulica 3, Zlatar, održana je stručna edukacija na tribinama. Edukacija je bila namijenjena stručnjacima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi,  socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, pravnicima, medicinskim sestrama te stručnjacima drugih profesija. 

 

Prvo predavanje pod nazivom ”Izazovi Covid pandemije iz perspektive osoba starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima” održala je Natalija Čaćko, mag.act.soc. iz Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica. Imenovana je upoznala prisutne s rezultatima svojeg kvalitativnog istraživanja čiji je cilj bio dobiti uvid u svakodnevni život osoba starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima za vrijeme Covid pandemije. Iako je Covid pandemija utjecala na sve dobne skupine, starije se osobe smatraju posebno rizičnom populacijom koja zahtijeva veću zaštitu. Pod promjenama koje su osobe starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima doživjele za vrijeme pandemije su promjene u financijskim prilikama, fizičkom zdravlju, psihičkom zdravlju, socijalnim odnosima i dnevnim aktivnostima. Čimbenici koji su doprinijeli prilagodbi na Covid pandemiju osobama starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima su prethodno životno iskustvo, religioznost te socijalna podrška. Uz dobivene rezultate, ova se pandemija može smatrati prilikom za učenje gdje starije osobe mogu povećati svoju sposobnost suočavanja s budućim izazovima.

 

Drugo predavanje pod nazivom ”Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi” održala je Miljenka Šimec, mag.soc.rada, iz Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof Opće bolnice Varaždin. Imenovana je govorila o ulozi socijalnog radnika kao člana multidisciplinarnog bolničkog palijativnog tima koji svojim individualiziranim i holističkim pristupom prema bolesniku, u simbiozi s drugim stručnjacima, procjenjuje, inicira, koordinira i realizira post hospitalno zbrinjavanje bolesnika. Prikazala je svoj profesionalni rad u kojem se susreće s potrebom i problematikom zbrinjavanja velikog broja bolesnika, kroničarima u terminalnoj fazi bolesti i visoke životne dobi, među kojima se nalaze i brojni bolesnici s neurokognitivnim poremećajima s kojima je komunikacija značajno otežana. U praksi primjećuje da se obitelji suočavaju sa sve težim zbrinjavanjem bolesnika unutar vlastite obitelji, bez adekvatnih usluga u zajednici i nedostatkom kvalitetnih smještajnih kapaciteta, a posljedice tih nedostataka i bolesti su izazovi koji nas čekaju.

 

Cjeloživotno učenje danas je nezaobilazno u svim područjima rada, a posebice čini okosnicu u unapređenju rada u sustavu socijalne skrbi. U ovom izuzetno izazovnom vremenu u kojem živimo svima nama od velike je važnosti pružanje podrške i pomoći u savladavanju prepreka s kojima se možda nikada prije nismo sreli, a najbolji put prema tome je osuvremenjivanje i jačanje naših osobnih i profesionalnih kapaciteta kako bi kao stručnjaci ojačali, postali što kompetentniji i samim time uspješniji u prevladavanju kriznih situacija, promicanju promjena, osnaživanju korisnika u samostalnom zadovoljavanju životnih potreba te njihovom aktivnom uključivanju u život zajednice.

 

Veliko hvala svima koji su pridonijeli organizaciji  i održavanju edukacije.

 

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija

Javni poziv

partnerstvo na projektu Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAŽELI-OSTVARI II”

javni poziv zaželi-ostvari II.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Javni poziv

Edukacija udomitelja

 

EDUKACIJA UDOMITELJA

S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

ZLATAR BISTRICA

 

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi u obiteljskom okruženju pruža skrb primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, u pozitivnoj i poticajnoj okolini, a odraslim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Centar za socijalnu skrb  Zlatar Bistrica je dana 17.10.2022.godine u Plavoj kući Markušbrijeg, Vinipotok, održao redovnu godišnju edukaciju svih udomitelja s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba te međunarodnog dana borbe protiv siromaštva  i socijalne isključenosti, promocije udomiteljstva, njegovog daljnjeg razvoja i osiguranja uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo te u svrhu daljnjeg razvoja izvaninstitucionalnih oblika smještaja.

Edukaciju su održali dr.med. spec.epidemiologije Ivan Lipovac na  temu ”Cijepljenje u starijoj životnoj dobi” te dr.med., spec. neurologije Sanja Kovačić na temu ”Demencija kod osoba starije životne dobi s posebnim  osvrtom na Alzheimerovu demenciju”.

Na području mjesne nadležnosti CZSS Zlatar Bistrica postoje ukupno 21 udomiteljske obitelji kojima je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva te se od toga 5 udomiteljskih obitelji bavi udomiteljstvom više od 20 godina. Tri udomiteljske obitelji imaju dozvolu za obavljanje udomiteljstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok ostalih osamnaest udomiteljskih obitelji posjeduje dozvolu za pružanje usluge smještaja odraslim osobama.   Također tri udomiteljske obitelji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje. Osnovna značajka je da udomitelji koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje ne mogu biti zaposleni na drugim poslovima, a za obavljanje udomiteljstva ostvaruju prava kao zaposlene osobe (prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava za vrijeme nezaposlenosti itd.)

Važno je naglasiti da je udomiteljska obitelj ona obitelj kojoj je Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta izdao dozvolu za rad na vrijeme tri godine za obavljanje određene vrste udomiteljstva i koju je po službenoj dužnosti upisao u registar udomitelja, a sukladno odredbama Zakona o udomiteljstvu ( ”Narodne novine”, broj: 115/18. i 18/22. ) te važećim pravilnicima. Osposobljavanje i edukacije obvezne su za sve udomitelje te za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji, a provode se nakon što je utvrđeno da potencijalna udomiteljska obitelj ispunjava sve zakonske pretpostavke te prije prijema na smještaj prvog korisnika.

Svojom nazočnošću edukaciju je uveličala i načelnica Općine Lobor  Ljubica Jembrih, patronažne sestre te predstavnici i korisnici Uduge Kućna pomoć.

Veliko hvala svima koji su pridonijeli organizaciji  i održavanju edukacije udomitelja.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba (1.10.2022.) te Međunarodnog dana međusobnog pomaganja (26.10.2022.) veliko nam je zadovoljstvo  uputiti Vam  

P O Z I V

 

na stručnu edukaciju na tribinama koja će se održati

 dana 26. listopada 2022. godine (  srijeda ) s početkom  u 11:00 sati

u prostoru Galerije izvorne umjetnosti Zlatar,

Zagrebačka ulica 3, Zlatar.

 

DNEVNI RED

 

 1. ”ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U PALIJATIVNOJ SKRBI

– Miljenka Šimec, mag.soc.rada, Opća bolnica Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

 

 1. IZAZOVI COVID PANDEMIJE IZ PERSPEKTIVE OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI KOJE ŽIVE U SAMAČKIM KUĆANSTVIMA”

– Natalija Čaćko, mag.act.soc., Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

 

 1. Rasprava, pitanja i prijedlozi

 

     Edukacija je namijenjena stručnjacima zaposlenim u ustanovama socijalne skrbi,  socijalnim radnicima, psiholozima, socijalnim pedagozima, pravnicima te stručnjacima drugih profesija. Prijavljena je Komori socijalnih radnika te Hrvatskoj psihološkoj komori. 

        

    Molimo Vas da radi same organizacije edukacije potvrdite svoj dolazak čim prije, a najkasnije do dana 21.10.2022.godine isključivo putem dolje navedenog maila: snjezana.sitar@socskrb.hr

 

Srdačno Vas pozdravljamo, radujemo se Vašem dolasku i daljnjoj uspješnoj suradnji.

S poštovanjem!

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on

Edukacija udomitelja

P O Z I V

na obveznu edukaciju udomitelja koja će se održati

 dana 17. listopada 2022. godine (  ponedjeljak )

s početkom  u 13:00 sati

u Plavoj kući na adresi Markušbrijeg 130b, Lobor-1. kat    

DNEVNI RED

 1. ”CIJEPLJENJE U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI

– Ivan Lipovac, dr.med. spec.epidemiologije

 1. ”DEMENCIJA KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI S POSEBNIM OSVRTOM NA ALZHEIMEROVU DEMENCIJU”

– Sanja Kovačić, dr.med., spec. neurologije

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je raspisalo Natječaj za dodjelu  Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini.

Ministarstvo poziva sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za Godišnje nagrade i Nagradu za životno djelo. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta. Godišnje nagrade se dodjeljuju pojedincima i/ili grupi pojedinaca, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta u protekloj godini.

Nagrade se dodjeljuju s ciljem poticanja svih dionika u društvu da se uključe ili nastave u svojim nastojanjima podizanja svijesti o važnosti rada s djecom te u promicanju i zaštiti prava djece kao i s namjerom da se zahvali pojedincima i grupama za izuzetan rad s djecom te na promicanju i ostvarivanju prava djece.

Natječaj je otvoren do 24. listopada 2022.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama (br: 117 /22) te u Večernjem listu i Jutarnjem listu, svi od 7. listopada 2022. 

Poveznica na narodne novine: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344468.html

Postupak dodjele nagrade uređen je Zakonom o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05).

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2022. godini

Edukacija udomitelja-Dan obitelji

EDUKACIJA UDOMITELJA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

Centar za socijalnu skrb  Zlatar Bistrica je 16.05.2022.godine u Kulturno i turističko informativnom centru Konjščina –KITIC, Zagorska 8, Konjščina, održao redovnu godišnju edukaciju svih udomitelja s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, promocije udomiteljstva, njegovog daljnjeg razvoja i osiguranja uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo te u svrhu daljnjeg razvoja izvaninstitucionalnih oblika smještaja.

Edukaciju su održali stručni radnici tima za udomiteljstvo CZSS Zlatar Bistrica u suradnji s stručnim radnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, koji su održali predavanje na temu ” Doživljaj stresa u udomiteljskoj obitelji i kako se nositi s njime” te u suradnji s patronažnim sestrama koje su održale predavanje na temu ”Kako sačuvati mentalno zdravlje”. Na taj način sudionici su imali priliku osvjestiti važnost prepoznavanja stresa te posvećivanja posebne pažnje načinima nošenja s istim u svrhu očuvanja kako vlastitog mentalnog zdravlja tako i mentalnog zdravlja članova svoje obitelji te korisnika smještaja. Svojom nazočnošću edukaciju je uveličala i načelnica Općine Konjščina Anita Krok.

Stručni radnici Tima za udomiteljstvo, Snježana Sitar Smetko, dipl. socijalna radnica, Boris Brežnjak, prof.psihologije te Andreja Pavlek Markuš, mag.iur, istaknuli su važnost udomiteljstva u razvoju izvaninstitucionalnih oblika smještaja, važnost promicanja tradicionalnog i standardnog udomiteljstva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, specijaliziranog udomiteljstva za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju i s teškoćama u razvoju te udomiteljstva za odrasle osobe.

Udomitelji su ponovno senzibilizirani na potrebu osnivanja udruge udomitelja i grupa podrške sa ciljem promicanja udomiteljstva te zastupanja interesa udomitelja radi ostvarivanja što kvalitetnije brige o udomljenim korisnicima, za pružanje pravne i stručne pomoći udomiteljima, te senzibiliziranja javnosti i podizanja odgovornosti za probleme djece i starijih osoba u stanju socijalnozaštitne potrebe.

Svi sudionici ove edukacije ocijenili su iznimno važnim stvaranje uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo u procesu unapređenja kvalitete socijalnih usluga i ostvarivanju temeljnog ljudskog prava korisnika tih usluga na život u zajednici odnosno prevenciji socijalne isključenosti pojedinaca. Organizatori su uputili čestitke i zahvale svim udomiteljima koji i dalje ustraju u obavljanju udomiteljstva te ih pozvali da prenošenjem svojih iskustava i dalje doprinose promociji udomiteljstva u svojoj lokalnoj zajednici. 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi u obiteljskom okruženju pruža skrb primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, u pozitivnoj i poticajnoj okolini, a odraslim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Na području mjesne nadležnosti CZSS Zlatar Bistrica postoje ukupno 22 udomiteljske obitelji kojima je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva. Od toga četiri udomiteljske obitelji imaju dozvolu za obavljanje udomiteljstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok ostalih osamnaest udomiteljskih obitelji posjeduje dozvolu za pružanje usluge smještaja odraslim osobama.  

Važno je naglasiti da je udomiteljska obitelj ona obitelj kojoj je Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta izdao dozvolu za rad na vrijeme tri godine za obavljanje određene vrste udomiteljstva i koju je po službenoj dužnosti upisao u registar udomitelja, a sukladno odredbama Zakona o udomiteljstvu ( ”Narodne novine”, broj: 115/18. i 18/22. ) te važećim pravilnicima. Osposobljavanje i edukacije obvezne su za sve udomitelje te za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji, a provode se nakon što je utvrđeno da potencijalna udomiteljska obitelj ispunjava sve zakonske pretpostavke te prije prijema na smještaj prvog korisnika.

Veliko hvala svima koji su pridonijeli organizaciji  i održavanju edukacije udomitelja.

  

 

 

 

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja-Dan obitelji

Stručno predavanje 15.3.2022.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizirao je 18.3.2022. g., stručno predavanje pod temom „Etika i vrijednosti u socijalnom radu“. Predavačica je bila socijalna radnica, Iva Pribolšan.

Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku te su socijalni radnici u cijeloj  zemlji obilježili svoj dan različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na zagovaranje socijalne pravde i prava najranjivijih socijalnih skupina, promicanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti u cilju izgradnje održivog društva po mjeri svake osobe.

Cilj održavanja stručnog predavanja je podizanje svijesti o važnosti primjene etičkih načela i vrijednosti u socijalnom radu te usvajanje vještina rješavanja etičkih dilema i pitanja.

Posao socijalnog radnika je iznimno stresan, dinamičan, odgovoran, traži dobre organizacijske sposobnosti, puno znanja, vrijednosti i vještina zbog čega se je nužno kontinuirano usavršavati i osposobljavati stručne radnike.

 

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Stručno predavanje 15.3.2022.

Dan socijalnog rada

Svjetski dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u ožujku te će socijalni radnici u cijeloj  zemlji obilježiti svoj dan različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na zagovaranje socijalne pravde i prava najranjivijih socijalnih skupina, promicanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti u cilju izgradnje održivog društva po mjeri svake osobe.

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica obilježava ga stručnim predavanjem dana 18.03.2022. godine pod temom „Etika i vrijednosti u socijalnom radu“.

Predavačica je socijalna radnica,  Iva Pribolšan.

Tema koja će se razraditi kroz stručno predavanje je:

 1. Etika- profesionalna i opća etika, teorijski pristupi
 2. Vrijednosti- teorijsko obrazloženje, distinkcija etike i vrijednosti, odnos socijalnog radnika i korisnika obzirom na vrijednosti
 3. Etička dilema, načini rješavanje etičkih dilema, etička pitanja
 4. Model donošenja odluka
 5. Profesionalne kompetencije socijalnih radnika obzirom na vrijednosti i etiku
 6. Kreativna radionica

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Dan socijalnog rada