Postani udomitelj- pruži ljubav, dom, obitelj, otvori srce!

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“ –  Netko čeka Vaš osmijeh,Vaš stisak ruke, Vašu   ljubav, Vašu toplu čokoladu prije spavanja!

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama.

Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Tko su udomitelji?

 • udomitelji su osobe koje otvaraju svoje srce, pružaju dom, brigu, skrb, prihvaćaju osobu kao člana obitelji
 • osiguravaju stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju, razvoju djeteta te druge potrebe korisnika
 • pružaju iskustvo odrastanja u toplini, stabilnosti, osjećaj pripadnosti obitelji,
 • postaju obitelj
 • Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji
 • za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.

Kojoj djeci treba udomiteljska obitelj

 • djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
 • djeci bez roditelja,
 • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci s poremećajem u ponašanju,
 • djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima,
 • djeci žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.

Tko su odrasle osobe kojima treba udomiteljska obitelj?

 • starije i nemoćne osobe
 • osoba s invaliditetom
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez odgovarajuće obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život a kojima je potreban zajednički privremeni smještaj

Prava udomitelja

 • na osobni dignitet i privatnost
 • biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
 • na sigurnost članova vlastite obitelji
 • na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
 • biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
 • na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
 • na osposobljavanje i edukacije koje organizira centar ili drugi pružatelji usluga
 • na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika centra ili drugih pružatelja usluga.
 • naknadu za rad udomitelja i opskrbnina

Zašto se baviti udomiteljstvom?

 • netko me treba
 • želim pomoći drugome, promijeniti život
 • želim dati novi smisao životu
 • želim i mogu pružiti ljubav, dom, sigurnost, obitelj

 

GDJE PODNIJETI ZAHTJEV?

 • postupak za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva pokreće se podnošenjem zahtjeva u PRIJEMNOM UREDU nadležnog centra za socijalnu skrb
 • tamo možete dobiti potrebni obrazac zahtjeva, stručnu pomoć i informacije o uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 • ispunjeni zahtjev, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, treba predati osobno u PRIJEMNOM UREDU ili ga poslati poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radić 2, 49247 Zlatar Bistrica

 • postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
 • ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, izdaje se rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva
 • informacije možete dobiti na broj telefona 049/461-805; 049-588-097
 • fax:049-461-107;
 • email: czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr
 • radno vrijeme od 7-15

 

OTVORITE SRCE, PRUŽITE DOM, PROMJENITE ŽIVOT“

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Postani udomitelj- pruži ljubav, dom, obitelj, otvori srce!

Odluka o početku postupka javne nabave za zaštitu imovine i osoba.

Odluka o početku postupka javne nabave

Zaštita imovine i osoba 2020-POZIV-

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Odluka o početku postupka javne nabave za zaštitu imovine i osoba.

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini. Natječaj

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2020. godini.

OBAVIJEST

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA CENTRA,

CZSS raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica koji je objavljen 10. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama i na stranicama Zavoda za zapošljavanje, a 12 srpnja u Večernjem listu. 

ovim putem vas izvješćujemo kako se, zbog proglašene epidemije koronavirusa i sukladno izrečenim mjerama opreza za suzbijanje širenja zaraze

Centar NEĆE primati  stranke sve dok se ne ostvare uvjeti za rad bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka, OSIM  zbog  žurnih i neodgodivih  razloga

 

 1. Upućuju se stranke koje imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 oC) da ne dolaze u prostorije Centra

 

 1. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo
 • putem pošte na adresu Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica
 • faxa 049/461-107
 • e- mailom czss-zlatarbistrica@kr.t-com-hr
 • preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u Prijemnom uredu Centra
 1. Kontakt podaci Centra:
 • tel: 049/461-805,
 • fax: 049/461-107
 • e- mail: czss-zlatarbistrica@socskrb.hr
 1. Zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, uvjerenja i potvrda, stranke će odlagati u SANDUČIĆ za poštu kod ulaznih vrata Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će Vas zaposlenici Centra kontaktirati naknadno
 1. U slučaju dolaska u prostorije Centra zbog žurnih i neodgodivih razloga, dužni ste prije ulaska u Prijemni ured dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju 
 1. Istovremeno u prostoru čekaonice smiju biti najviše 2 (dvije) stranke – ostale molimo da pričekaju ispred ulaza u Centar dok ih zaštitar ne uvede
 1. Upućuju se zaposlenici i stranke da se prilikom kontakata suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, što uključuje rukovanje i bliži socijalni kontakt,  zaposlenici će sa strankom komunicirati na udaljenosti od najmanje 2 metra

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Važno je da smo svi odgovorni za vlastito zdravlje i zdravlje naših bližnjih!

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on OBAVIJEST

Obavijest – radno vrijeme

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  te uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o primjeni mjera u svrhu sprječavanja pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19, na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA: 012-01715-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1, stupio na snagu 30.4. 2015. godine,  ravnateljica Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, donosi  sljedeću

ODLUKU

o uvođenju mjera za sprječavanje pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19 u Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

I. OSIM zbog žurnih i neodgodivih razloga

vrijeme za prijem stranaka u Css Zlatar Bistrica određuje se kako slijedi:

         – ponedjeljkom  od  8:00 do 10:00 sati

         – srijedom od 12:00 do  14:00 sati

         – četvrtkom od  9:00 do 11:00 sati

II.Pozivaju se zaposlenici Centra u svakom pojedinom predmetu procijeniti jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje zakazanog termina u smislu procjene ispunjavanja higijenskih i drugih uputa HZJZ te da u slučaju odgode, o tome odmah obavijeste stranke, punomoćnike, zakonske zastupnike odnosno sve pozvane osobe: e-mailom, poštom ili telefonom.

III. Svi korisnici i posjetitelji Centra dužni su prije ulaska i urede zaposlenika dezinficirati ruke.

IV. Upućuju se zaposlenici i stranke da se prilikom kontakata suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, što uključuje rukovanje i bliži socijalni kontakt.

V. Upućuju se stranke koje imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 oC) da ne dolaze u prostorije Centra.

VI. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo putem pošte, faxa 049/461-107 ili e- mailom czss-zlatarbistrica@kr.t-com-hr ili preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u Prijemnom uredu Centra.

VII. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona 049/461-805, putem faxa 049/461-107  ili e- mailom.

VIII. Zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, uvjerenja i potvrda, stranke će odlagati u sandučić za poštu kod ulaznih vrata  Centara za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će zaposlenici Centra  kontaktirati naknadno stranke.

IX. Ova Odluka stupa na snagu odmah, podliježe promjenama, a primjenjivat će se dok postoji potreba za primjenom mjera, odnosno do nove upute nadležnih tijela.

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Obavijest – radno vrijeme

Tribina “Stručni rad-izazovi u radu”

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada u Zlatar Bistrici je u utorak 10. ožujka 2020. godine u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica održana tribina pod nazivom „Stručni rad- izazovi u radu“.

            Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada je prilika za povezivanje socijalnih radnika iz različitih područja djelatnosti, promicanje promjena, širenje socijalne pravde i poštivanja ljudskih prava korištenjem svih resursa zajednice. Cilj održavanja predavanja je jačanje i afirmacija profesije socijalnog rada, upoznavanje s problematikom na koju nailaze stručnjaci u svom radu, unapređivanje međuresorne suradnje, isticanje vrijednosti i doprinosa koje stručni radnici čine u svom radu.

            Posao socijalnog radnika  je odgovoran, traži dobre organizacijske sposobnosti, puno znanja, vrijednosti i vještina zbog čega se je nužno kontinuirano usavršavati i osposobljavati za nove načine rada. Sustav socijalne skrbi temelj je socijalne države, a važan doprinos ove profesije pomaže olakšati život građanima svih dobi.

            Predavanje su održale Biserka Sviben, dipl.med.techn, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo-glavna    sestra DZ KZŽ, Marija Vragović, prof. psihologije u Srednjoj školi Zlatar, Sandra Kos, dipl. soc. radnica, Podružnica Obiteljski centar Krapina te Valentina Kozjak i Vanja Oparica, mag. soc .rada iz Odgojnog doma Bedekovčina. Tribini su prisustvovali viša stručna suradnica za socijalnu skrb KZŽ-e Miljenka Mužar Sertić, predstavnici škola, ustanova, udruga, patronažne službe.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Tribina “Stručni rad-izazovi u radu”

Sastanak s predstavnicima Policijske postaje

Dana 3.3.2020. godine održan je redoviti radni sastanak djelatnika Odjela za djecu, mlade i obitelj Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica sa predstavnicima Policijske postaje Zlatar Bistrica u svrhu unapređenja međuresorske suradnje. Raspravljalo se o problematici te zajedničkim izazovima i postupanjima sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Također se raspravljalo o aktualnim postupanjima u oba resora u svrhu obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika.

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Sastanak s predstavnicima Policijske postaje

Poštovane kolegice i kolege, poštovani suradnici!

Pozivamo Vas

na stručna predavanja na tribini

„Stručni rad – izazovi u radu“

povodom obilježavanja međunarodnog dana socijalnog rada

koja će se održati dana  10.03.2020. godine  (UTORAK) u 11.00 -14.15 sati

u prostorijama Općine  Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,  dvorana za sastanke na polukatu.

             Održavanje skupa prijavit će se Hrvatskoj komori socijalnih radnika te Komori psihologa radi bodovanja stručnog usavršavanja, a prema potrebi i drugim Komorama.

              Sudjelovanje na stručnoj tribini besplatno je za sve sudionike te će se istima uručiti potvrde o sudjelovanju.

            Prijava sudionika je obavezna, mjesta ograničena (50).

            Rok za prijavu je 03.03.2020.godine.

            Prijave molim slati na e-mail: czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr.

PROGRAM RADA

 • 11,00 – 11.10 – Uvodna riječ organizatora, pozdravne riječi gostiju
 • 11,10 – 11.40 – Biserka Sviben, dipl.med.techn, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo-                               glavna   sestra DZ KZŽ    – Intersektorska suradnja
 • 11,40 – 12.10 – Jadranka Juranić, dipl. soc. radnica i Nenad Borošak, dipl. soc. radnik –                            Poremećaji  u ponašanju djece i mladih – izazovi današnjice
 • 12,10 – 12.40 – Marija Vragović, mag. psyh. – Izazovi u radu s učenicima srednjih škola
 • 13,40 – 13.25 – Sandra Kos, dipl. soc. radnica – Profesionalni stres i zdravlje socijalnih   radnika
 • 13,25 – 14.25 – Rasprava

 

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on

Postanite naši vanjski suradnici

Prijavite se i postanite naši vanjski suradnici–voditelji mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu:

Što je mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu?

 • Mjera obiteljsko pravne zaštite čiji je cilj zaštita djeteta i pomoć roditeljima da otklone pogreške i propuste u odgoju
 • Proces suvremenog socijalnog rada i proces vođenja planiranih promjena koji su zajednički planirali socijalni radnik i/ili drugi stručnjaci u sustavu socijalne skrbi kao i sama obitelj kojoj je izrečena ova mjera
 • stručnau, preventivna, profesionalna pomoć obiteljima u krizi, kako bi se pomoglo roditeljima da prevladaju: životne poteškoće, poboljšaju kvalitetu obiteljskog života i prepoznaju rizike i poteškoće, ali i snage svoje obitelji i kvalitetnije izvršavaju svoje roditeljske dužnosti i obaveze prema djeci

Temeljni ciljevi i način provođenja mjera uključuju:

 • neposrednu zaštitu djeteta
 • stvaranje stabilnih uvjeta za optimalni psihosocijalni razvoj djeteta čiji je razvoj pod rizikom u biološkoj obitelji
 • razvoj pozitivnog i privrženog roditeljstva, promjenu ponašanja članova obitelji u skladu s najboljim interesom djeteta i održavanje te promjene i
 • stvaranje mreže stručnjaka koji će timski raditi na planiranju i provođenju ove intervencije

Krajnji cilj nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi je promjena ponašanja roditelja koja ugrožavaju razvoj djece ili nisu u skladu s specifičnim razvojnim potrebama djece i usvajanje novih ponašanja koja su u skladu s potrebama i najboljim interesom djece.

Voditelji mjere / vanjski suradnici mogu biti:

 • Stručne osobe koja svojim profesionalnim znanjima i vještinama, te osobnim kvalitetama osigurava kvalitetno provođenje mjere i omogućuje rad s obitelji. Voditelji imaju stručnu pomoć centra, koji prati izvršenje mjere.
 • Samo osobe koja pokazuje razumijevanje za probleme u obitelji, odgojne poteškoće maloljetnika i ukupnu životnu situaciju
 • socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, a iznimno stručnjak drugog akademskog zvanja (pomagačkih struka) čije kompetencije odgovaraju specifičnim potrebama obitelji te imaju znanja iz područja rada s djecom i obitelji u riziku
 • kod odgojne mjere PBIN nužno je da voditelji mjere budu stručne osobe/voditelji sa VSS socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog ili drugi stručni radnici pedagoškog ili psihološkog usmjerenja
 • u provedbi odgojne mjere PBIN-a treba biti osoba koja po svojim stručnim i osobnim svojstvima može u najvećoj mogućoj mjeri pozitivno utjecati na maloljetnika i time osigurati svrhu odgojne mjere, a to je odgoj, preodgoj i pravilan razvoj maloljetnika

Potrebne kvalitete znanja, vještina i osobina vanjskog suradnika:

 • vještine savjetovanja i komunikacijske vještine( razgovor, slušanje, davanje savjeta, )
 • vještine vođenja (raspoređivanje obaveza i odgovornosti, uključivanje drugih u odgoj djece, objašnjavanje, upućivanje, obilaženje, nagovaranje, motiviranje )
 • kontrolu/ nadzor (kritiziranje, definiranje očekivanja, suočavanje s posljedicama, upozoravanje)
 • sposobnost visoke empatije i razumijevanja problematike, bez osuđivanja, predrasuda i stigmatizacije
 • visok stupanj savjesnosti (organiziranost, ustrajnost, motivacija, kontrola, samodisciplina, osjećaj dužnosti, usmjerenost k cilju, pouzdanost)
 • druželjubivost, dobronamjernost, obzirnost, promišljenost, iskrenost, emocionalna osjetljivost, stabilnost, srdačnost
 • zbog potrebe redovitog odlaska u obitelj, poželjno je imati osobno vozilo i položen vozački ispit

Načini provođenja mjera:

 • odlaziti u obitelj gdje živi dijete/djeca najmanje jednom tjedno
 • kontaktira sa oba roditelja, s drugim osobama iz socijalnog okruženja obitelji ako je to potrebno (zdravstvena ustanova, škola, vrtić, ..)
 • provodi program nadzora predviđen za konkretnu obitelj/maloljetnika
 • piše redovna izvješća o tijeku provođenja mjere i postignućima, u pismenoj formi, jednom mjesečno ili prema dogovoru sa nadležnim centrom
 • redovito kontaktira sa nadležnom stručnom službom centra

Pojačana briga i nadzor izriče se kad sud ocijeni da utjecaj roditelja ili skrbnika na odgoj, ponašanje i razvoj maloljetnikove ličnosti nije dovoljan za ostvarenje svrhe odgojnih mjera, već je potrebno poduzeti trajnije mjere odgoja uz brigu i nadzor nadležne službe. Izvršavanje odgojne mjere PBIN-a osigurava centar za socijalnu skrb.

Sukladno zakonskim propisima, voditelj mjera/vanjski suradnik prima mjesečnu novčanu naknadu

Zainteresirane stručne osobe mogu se obratiti Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica radi dodatnih informacija na telefon: 049-461-805; 049-588-110.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Postanite naši vanjski suradnici

Ukoliko se nalazite u za Vas  složenoj, teškoj i nepremstivoj životnoj situaciji, u poteškoćama s kojima se ne znate ili ne možete nositi, ukoliko niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, ne možete ili ne znate kako prevladati osobnu krizu; kako urediti odnose s članovima obitelji, realizirati roditeljstvo; razriješiti partnerske odnose, nositi se s konfliktom… – obratite se s povjerenjem ovom Centru – dobrodošli!  

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on