III. SUSRET UDOMITELJA

Povodom međunarodnog dana obitelji Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizirao je dana 15.5.2019. godine u Općini Hrašćina-Trgovišće III. susret udomiteljskih obitelji s područja nadležnosti Centra.

Obitelj je naša najveća vrijednost. Uloga koju obitelj ima u životu svakog pojedinca, jedinstvena je. Ona je nezamjenjiva i neprocjenjiva. Uz obitelji, učimo, sazrijevamo i starimo. U obitelji pronalazimo rješenja za svakodnevne situacije s kojima se suočavamo. Važno je osvijestiti si koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi. Svi su oni dio svakog pojedinca te važni u razvoju osobnosti pojedinca.

Obitelj, srce, dom pružaju nam i naši udomitelji. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Na području CZSS Zlatar Bistrica ima ukupno 24 udomiteljskih obitelji, 19 za odrasle osobe a 5 za djecu od kojih su 3 srodničke udomiteljske obitelji. Obilježavanje dana obitelji popraćeno je uz recitaciju, pjesmu, zajedništvo.

I ove godine suradnja s lokalnom zajednicom pokazala se jako dobrom, kao dobri domaćini pokazali su se učenici Područne škole Hrašćina koji su dali doprinos svojom pjesmom i recitacijama, KPD Zlatarjevo iz Zlatar te gradsko društvo Crvenog križa Zlatar.

Povodom međunarodnog dana obitelji na susretima udomitelja prisutne je pozdravila zamjenica župana Krapinsko zagorske županije Jasna Petek te načelnik Općine Hrašćina- Trgovišće. Susretu su se pridružili i predstavnici udruge Sveta Ana, udruge Kućna pomoć, KUD Meteor te patronažne sestre.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on III. SUSRET UDOMITELJA

Tribina “Zaštita prava i dobrobiti djeteta”

Povodom Svjetskog dana socijalnog rada u Zlatar Bistrici je u petak 22. ožujka 2019. godine u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica održana tribina pod nazivom „Zaštita prava i dobrobiti djeteta“.

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada je prilika za povezivanje socijalnih radnika iz različitih područja djelatnosti, promicanje promjena, širenje socijalne pravde i poštivanja ljudskih prava korištenjem svih resursa zajednice.
Sustav socijalne skrbi temelj je socijalne države, a važan doprinos ove profesije pomaže olakšati život građanima svih dobi.
Posvećeni temeljnim vrijednostima profesije socijalni radnici se zalažu za otvoreno i zdravo društvo oslobođeno od diskriminacije i nasilja, usmjereno prema ekonomskom i socijalnom razvoju i socijalnoj koheziji te punom uvažavanju i zaštiti ljudskih prava svake osobe, također se kroz neformalan kontakt i dijalog s našim korisnicima, građanima i suradnicima ukazuje na važnost međusobnog povezivanja i potrebu zajedničkog zalaganja svakog pojedinca i cijele zajednice za pozitivne društvene promjene, poštivanje ljudskih prava i socijalnu pravdu kao temeljne vrijednosti naše profesije.
Predavanje su održale savjetnice Pravobraniteljice za djecu mag.soc.act Lidija Petrović, i pravnica Ester Radmilo koje su istaknule da: „Poštivanje prava djece nije stvar dobre volje, milosrđa i pragmatičnosti, već obveza“. Tribini su prisustvovale zamjenica župana Jasna Petek, viša stručna suradnica za socijalnu skrb KZŽ-e Miljenka Mužar Sertić, predstavnici škola, ustanova, udruga, patronažne službe. U programu su sudjelovali i učenici 3. razreda OŠ Zlatar Bistrica sa svojim plesnim nastupom.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Tribina “Zaštita prava i dobrobiti djeteta”

TRIBINA „ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA“

TRIBINA „ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA“ – ZLATAR BISTRICA

Molimo sve prijavljene da obrate pozornost na promjenu adrese održavanja tribine, obavijest je već posla.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana socijalnog rada Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizira tribinu „Zaštita prava i dobrobiti djeteta“ koja će se održati 22.03.2018. godine od 11:00 do 14:00 sati na adresi Zagorska 3, Zlatar Bistrica, Dom Kulture. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su moguće do 11.03.2019. godine putem e-maila czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr

PROGRAM RADA
22.3.2019. GODINE

•11,00 – 11,10
Uvodna riječ organizatora
• 11,10-11,25
Lidija Petrović, savjetnica Pravobraniteljice za djecu – Predstavljanje Ureda Pravobraniteljice za djecu
• 11,25 – 12,00
Lidija Petrović, savjetnica Pravobraniteljice za djecu – Najbolji interes djeteta ( pravo na život u obitelji, pravo na sudjelovanje u postupcima,…)
• 12,00-13,00
Ester Radmilo, savjetnica Pravobraniteljice za djecu, mag. iur. – Pravo djeteta na zaštitu od nasilja (u obitelji, odgojno-obrazovnim institucijama, međuresorna suradnja, Protokoli…, dokumenti..)
• 13,00-14,00
Rasprava

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on TRIBINA „ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJETETA“

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Letak Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

S ciljem poticanja zapošljavanja i školovanja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama te njihove uspješne socijalne integracije, Vlada Republike Hrvatske je u travnju 2007. godine donijela “Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja”. Radi uključivanja što većeg broja osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u školovanje za završetak srednjoškolskog obrazovanja i/ili prekvalifikaciju i doškolovanje Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH je usvojilo i dvije Nadopune Projekta i Protokola suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi Projekta,(tekst preuzeti s web stranice https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/projekt-resocijalizacije-ovisnika-o-drogama-letak/10675) više o ovom Projektu možete vidjeti na web stranici Ureda za suzbijanje zlouporabe droga: www.drogeiovisnosti.hr, Projekt resocijalizacije.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on

Zaštita imovine i osoba- poziv za dostavu ponuda

zaštita imovine i osoba 2018

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Zaštita imovine i osoba- poziv za dostavu ponuda

Edukacija udomitelja

EDUKACIJA UDOMITELJA
S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB
ZLATAR BISTRICA

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica u srijedu je u Maču održao redovnu edukaciju udomitelja s područja mjesne nadležnosti Centra te ujedno obilježio Međunarodni dan starijih osoba i Svjetski dan mentalnog zdravlja.
Pozdravne riječi uputili su ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica Marija Kurtanjek Balić te u ime domaćina načelnica Mača Mladenka Mikulec koja je istaknula kako živimo u vremenu u kojem je starijim osobama potrebna sve veća briga.
– „Hvala vam što kao udomiteljske obitelji zaokružujete ovu priču i nesebično otvarate vrata svog doma onima kojima je to najpotrebnije. Time otvarate srce, svoj dom i mijenjate nekome život – naglasila je načelnica Mikulec“.
O najčešćim bolestima u starijih ljudi i ulozi udomitelja govorio je liječnik obiteljske medicine, dr. Ranko Miholić, a mobilnost u starijoj dobi predstavila je fizioterapeutkinja Valentina Vidović Popek. Patronažna sestra Dragica Čehulić govorila je o suradnji timova na primarnoj razini, koji brinu o starijim osobama na terenu. Organizatori su uputili su čestitke svim udomiteljima koji i dalje ustraju u obavljanju udomiteljstva i imaju želju pružiti dom onima kojima je to potrebno.
Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi, djetetu ili odrasloj osobi u obiteljskom okruženju pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama, a svrha je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život. U kulturno – umjetničkom programu su sudjelovali učenici OŠ Mače.
Veliko hvala svima koji su pridonijeli u organizaciji edukacije.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja

Edukacija udomitelja

Povodom međunarodnog dana starijih osoba Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica
organizira obveznu edukaciju udomitelja koja će se održati
dana 10. listopada 2018. godine (srijeda) s početkom u 13:00 sati
u Domu kulture u Maču, Mače 30

DNEVNI RED

1. Najčešće bolesti u starijih ljudi i uloga udomitelja
– dr. Ranko Miholić, spec.opće med.

2. Mobilnost u starijoj dobi
– Valentina Vidović Popek, bacc.phisio.th.

3. Rasprava, prijedlozi i pitanja

Edukaciji su obvezni prisustvovati svi predstavnici udomiteljskih obitelji i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili drugi punoljetni član udomiteljske obitelji.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Edukacija udomitelja

Promicanje prava djeteta- natječaj za dodjelu nagrade

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2018. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. Za promicanje prava djeteta dodjeljuje se Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 14. rujna 2018. (NN 82/18).

Ministarstvo poziva pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za nagrade. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima ili grupi za najvažnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine. Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istak­nutim pojedincima čiji rad predstavlja trajni doprinos promicanju prava djeteta, koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece te, kako se navodi u natječaju, onima koji su “označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske“. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati”.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Promicanje prava djeteta- natječaj za dodjelu nagrade

Dan obitelji-susret udomitelja

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

Povodom međunarodnog dana obitelji Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizirao je dana 24.5.2018. godine u Belcu susret udomiteljskih obitelji s područja nadležnosti Centra.

Uloga koju obitelj ima u životu svakog pojedinca, jedinstvena je, nezamjenjiva i neprocjenjiva; uz obitelji, učimo, sazrijevamo i starimo. Obitelj je naša najveća vrijednost. Zajedništvo i bezrezervna ljubav koju nam obitelj pruža temelj su za razvoj kvalitetnog i empatičnog društva. U današnje vrijeme, gdje obitelj vrlo često nema ni vremena ni uvjeta da se razvija u zajedništvu i toleranciji, jako je važno osvijestiti si koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi… Svi su oni dio svakog pojedinca te oni važni u razvoju osobnosti pojedinca.

Obitelj, srce, dom pružaju nam i naši udomitelji. Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Na području CZSS Zlatar Bistrica ima ukupno 27 udomiteljskih obitelji, 20 za odrasle osobe a 7 za djecu od kojih su 4 srodničke udomiteljske obitelji. Obilježavanje dana obitelji popraćeno je uz igru, pjesmu, zajedništvo.

I ove godine suradnja s lokalnom zajednicom pokazala se jako dobrom, kao dobri domaćini pokazali su se učenici Osnovne škole Belec koji su dali svoj doprinos edukaciji svojom pjesmom i recitacijama, župni zbor Marije Snježne iz Belca sa župnikom Milanom Pušecom, belečke mažoretkinje, KPD Zlatarjevo iz Zlatar te gradsko društvo Crvenog križa Zlatar.
Povodom međunarodnog dana obitelji na susretima udomitelja pridružili su nam se u predstavnici Krapinsko zagorske županije, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade gđa. Martina Gregurović Šanjug, zamjenik gradonačelnice grada Zlatara g. Stanko Majdak, načelnica Općine Lobor gđa Ljubica Jembrih te načelnik općine Mihovljan g. Zlatko Bartolić, predstavnici udruge Sveta Ana, udruge Kućna pomoć te patronažne sestre.

Posted in Nekategorizirano | Comments Off on Dan obitelji-susret udomitelja