Predavanje

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica u suradnji s Udrugom Kućna pomoć , Udrugom Sv. Ana te Javnom bilježnicom Đurđicom Pozaić iz Zlatara, Zagrebačka 8, povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj te Mjeseca starijih osoba – mjesec listopad, organizira predavanje

25.10.2017. godine

u Loboru- u 12 sati, prostor udruge Sv. Ana za članove udruge Kućna pomoć i Sv. Ana

u Zlatar Bistrica – u 17 sati, u zgradi Općine, dvorana na polukatu,  za sve zainteresirane građane/ke

 Tema predavanja:

1. Prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi – stručni radnici        Centra

2. Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju – javna bilježnica Đurđica Pozaić

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže predavanju. Radujemo se Vašem dolasku.

 

 

 

 

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Edukacija udomitelja

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica organizira da dana 17. listopada 2017. godine (utorak) s početkom  u 13:00 sati obveznu edukaciju udomitelja u Društvenom domu u  Mihovljanu, a predavanje je otvoreno i za sve zainteresirane građane koji bi se htjeli baviti udomiteljstvom. Kao jedan od predavača biti će i rektor svetišta Majke Božje Bistričke, župnik i dekan sa temom  ”Milosrdni samarijanac”. U drugom dijelu predavanje će imati psiholog Boris Brežnjak sa temom “Stereotipi o starijim osobama”.

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2017. godini

Natječaj je objavljen dana 29. rujna 2017. godine u “Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 14. listopada 2017. godine.

Više o kriterijima za dodjelu Nagrade, postupku predlaganja i roku za dostavu prijedloga

putem linka:http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8228709.html

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Sastanak sa patronažnim sestrama

Stručni radnici Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica održali  su dana 25. rujna  2017. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica  sastanak sa patronažnim sestrama s područja nadležnosti Centra. Svrha sastanka bila je unapređenje međuresorne komunikacije i suradnje.

Centar za socijalnu skrb, u provođenju svoje djelatnosti u području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite te udomiteljstva surađuje sa svim dionicima u zajednici. Kao jedan od dionika su i  stručnjaci u sustavu zdravstva. Veliku ulogu imaju prvenstveno u prepoznavanju raznih oblika neadekvatne skrbi,  prepoznavanju zanemarivanja i zlostavljanja djece i odraslih, te u zbrinjavanju osoba sa zdravstvenim problemima pružanjem odgovarajućih zdravstvenih i socijalnih usluga.

Kvalitetna međuresorna suradnja  podrazumijeva pravovremenu razmjenu potrebnih informacija  te učinkovito djelovanje s ciljem pronalaženja i poduzimanja odgovarajućih mjera te zaštite prava i zadovoljavanja potreba naših korisnika u području zdravstvene i socijalne skrbi.

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment
Posted on by admin | Leave a comment

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- pravnik/ica

natječaj za stručno osposobljavanje - pravnik/ica

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Natječaj za socijalnog radnika/icu određeno vrijeme- zamjena

natječaj socijalni radnik/ica određeno – zamjena

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

I. susreti udomitelja KZŽ-e

Dana 8.6.2017. godine održani su prvi susreti udomitelja Krapinsko-zagorske županije na jezerima u Bedekovčini,  u svrhu promocije udomiteljstva te doprinosa procesu deinstitucionalizacije. Na području KZŽ-e ima ukupno 87 udomiteljskih obitelji, od toga 22 srodničke udomiteljske obitelji. CZSS Zlatar Bistrica ima ukupno 26 udomiteljskih obitelji od toga 3 srodničke, CZSS Zabok ima 30 udomiteljskih obitelji od toga 10 srodničkih,  CZSS Donja Stubica ima 17 udomiteljskih obitelji od toga 5 srodničkih te CZSS Krapina 14 udomiteljskih obitelji od toga 4 srodničke obitelji.

U sklopu susreta predstavljen je i promotivni spot  o udomiteljstvu koji se financiran od strane Krapinsko zagorske županije. Susretu su pristustvovali predstavnici ministarstva gđa. Ivančica Mamek Jagić, načelnica sektora za ugovaranje socijalnih usluga, programe i projekte, Anica Ježić, voditeljica službe za pripremu i provedbu programa i projekata udruga, zamjenica župana gđa. Jasna Petek, načelnik općine Bedekovčina g. Darko Ban te predstavnici ostalih ustanova.

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje. Udomiteljska obitelj mora ispunjavati  propisane, stambene, socijalne i druge uvjete (koje će smještenoj osobi osigurati primjerenu skrb, a koje ocjenjuje Centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja)

U Hrvatskoj danas, veliki broj djece odrastaju izvan roditeljskog doma. Razlozi zbog kojih su ova djeca smještena u udomiteljske obitelji ili institucije su mnogobrojni, a uključuju: djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, djecu bez roditelja, djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djecu s poremećajem u ponašanju, djecu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima, djecu žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.Jedna od najboljih mogućnosti za njihov razvoj je život u udomiteljskoj obitelji – obitelji koja je odlučila, u toplini svojeg doma, primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji te ga na najbolji mogući način pripremiti za izazove života. Za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.

Zahvaljujemo Krapinsko-zagorskoj županiji,   donatorima, zboru Osnovne škole Bedekovčina te svim udomiteljima koji su prisustvovali I. susretima.

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Obilježen Dan obitelji

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s centrima za socijalnu skrb koji djeluju na području Krapinsko-zagorske županije organizirala je u petak, 12. svibnja, u Velikoj galeriji Grada Zaboka, povodom Međunarodnog dana obitelji, okrugli stol na temu poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) – kako ga prepoznati i pomoći djetetu, s ciljem povećanja senzibiliteta za poteškoće djece oboljele od ADHD-a te edukacije stručnjaka i roditelja, kako bi se teškoće što ranije prepoznale i pružila adekvatna terapija.

Okruglom stolu prisustvovali su brojni stručni suradnici u odgojnim i obrazovnim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi,  ali i roditelji djece s ADHD-om. Zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek u uvodnom govoru osvrnula se na poteškoće koje izaziva ADHD djeci i roditeljima, naročito kada krenu u školu. Neznanje i ravnodušnost svih segmenata društva, takvu je djecu dovela u neravnopravan položaj: postižu lošiji uspjeh u školi koji najčešće nije realna slika njihove sposobnosti i truda, vrlo često školovanje provedu izolirani, s dubokim osjećajem odbačenosti.

Izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog, prodekanica za znanost Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet govorila je o simptomima ADHD-a i naglasila se da je bitno obilježje ADHD-a kao razvojnog poremećaja da je to trajni model nepažnje i/ili hiperaktivnog-impulzivnog ponašanja koji je češći i teži od tipičnog za osobe odgovarajućeg razvojnog stupnja, a uzrok je i danas neotkriven. Također je naglasila da pravovremenim otkrivanjem i dijagnosticiranjem te odgovarajućom terapijom značajno mogu smanjiti štetne posljedice te osoba može uz pomoć i podršku obavljati svakodnevne aktivnosti.

Sandra Geri, predsjednica Udruge “ADHD i ja“ podijelila je s prisutnima svoju osobnu priču, jer je i sama majka 3 djece s ADHD-om. Na vlastitom primjeru pokazala je koliko znači prije svega podrška i razumijevanje obitelji, a onda i škole i okoline. Zaključila je da ukoliko se takva djeca prihvate i pomogne im se u prilagodbi, prihvatit će ga i njegovi vršnjaci i okolina.

Cijeli tekst na:http://kzz.hr/dan-obitelji2017

 

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment

Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji

 Krapinsko zagorska županija  u suradnji s centrima za socijalnu skrb koji djeluju na području Krapinsko-zagorske županije organizira

okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog Dana obitelji na temu

Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) – kako ga prepoznati i pomoći djetetu?

12.5.2017. godine u u 11 sati, uZaboku, Zivtov trg 10/I, Velika galerija Grada Zaboka

Posted in Nekategorizirano | Leave a comment