Postanite naši vanjski suradnici

Prijavite se i postanite naši vanjski suradnici–voditelji mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu:

Što je mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu?

 • Mjera obiteljsko pravne zaštite čiji je cilj zaštita djeteta i pomoć roditeljima da otklone pogreške i propuste u odgoju
 • Proces suvremenog socijalnog rada i proces vođenja planiranih promjena koji su zajednički planirali socijalni radnik i/ili drugi stručnjaci u sustavu socijalne skrbi kao i sama obitelj kojoj je izrečena ova mjera
 • stručnau, preventivna, profesionalna pomoć obiteljima u krizi, kako bi se pomoglo roditeljima da prevladaju: životne poteškoće, poboljšaju kvalitetu obiteljskog života i prepoznaju rizike i poteškoće, ali i snage svoje obitelji i kvalitetnije izvršavaju svoje roditeljske dužnosti i obaveze prema djeci

Temeljni ciljevi i način provođenja mjera uključuju:

 • neposrednu zaštitu djeteta
 • stvaranje stabilnih uvjeta za optimalni psihosocijalni razvoj djeteta čiji je razvoj pod rizikom u biološkoj obitelji
 • razvoj pozitivnog i privrženog roditeljstva, promjenu ponašanja članova obitelji u skladu s najboljim interesom djeteta i održavanje te promjene i
 • stvaranje mreže stručnjaka koji će timski raditi na planiranju i provođenju ove intervencije

Krajnji cilj nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi je promjena ponašanja roditelja koja ugrožavaju razvoj djece ili nisu u skladu s specifičnim razvojnim potrebama djece i usvajanje novih ponašanja koja su u skladu s potrebama i najboljim interesom djece.

Voditelji mjere / vanjski suradnici mogu biti:

 • Stručne osobe koja svojim profesionalnim znanjima i vještinama, te osobnim kvalitetama osigurava kvalitetno provođenje mjere i omogućuje rad s obitelji. Voditelji imaju stručnu pomoć centra, koji prati izvršenje mjere.
 • Samo osobe koja pokazuje razumijevanje za probleme u obitelji, odgojne poteškoće maloljetnika i ukupnu životnu situaciju
 • socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, a iznimno stručnjak drugog akademskog zvanja (pomagačkih struka) čije kompetencije odgovaraju specifičnim potrebama obitelji te imaju znanja iz područja rada s djecom i obitelji u riziku
 • kod odgojne mjere PBIN nužno je da voditelji mjere budu stručne osobe/voditelji sa VSS socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog ili drugi stručni radnici pedagoškog ili psihološkog usmjerenja
 • u provedbi odgojne mjere PBIN-a treba biti osoba koja po svojim stručnim i osobnim svojstvima može u najvećoj mogućoj mjeri pozitivno utjecati na maloljetnika i time osigurati svrhu odgojne mjere, a to je odgoj, preodgoj i pravilan razvoj maloljetnika

Potrebne kvalitete znanja, vještina i osobina vanjskog suradnika:

 • vještine savjetovanja i komunikacijske vještine( razgovor, slušanje, davanje savjeta, )
 • vještine vođenja (raspoređivanje obaveza i odgovornosti, uključivanje drugih u odgoj djece, objašnjavanje, upućivanje, obilaženje, nagovaranje, motiviranje )
 • kontrolu/ nadzor (kritiziranje, definiranje očekivanja, suočavanje s posljedicama, upozoravanje)
 • sposobnost visoke empatije i razumijevanja problematike, bez osuđivanja, predrasuda i stigmatizacije
 • visok stupanj savjesnosti (organiziranost, ustrajnost, motivacija, kontrola, samodisciplina, osjećaj dužnosti, usmjerenost k cilju, pouzdanost)
 • druželjubivost, dobronamjernost, obzirnost, promišljenost, iskrenost, emocionalna osjetljivost, stabilnost, srdačnost
 • zbog potrebe redovitog odlaska u obitelj, poželjno je imati osobno vozilo i položen vozački ispit

Načini provođenja mjera:

 • odlaziti u obitelj gdje živi dijete/djeca najmanje jednom tjedno
 • kontaktira sa oba roditelja, s drugim osobama iz socijalnog okruženja obitelji ako je to potrebno (zdravstvena ustanova, škola, vrtić, ..)
 • provodi program nadzora predviđen za konkretnu obitelj/maloljetnika
 • piše redovna izvješća o tijeku provođenja mjere i postignućima, u pismenoj formi, jednom mjesečno ili prema dogovoru sa nadležnim centrom
 • redovito kontaktira sa nadležnom stručnom službom centra

Pojačana briga i nadzor izriče se kad sud ocijeni da utjecaj roditelja ili skrbnika na odgoj, ponašanje i razvoj maloljetnikove ličnosti nije dovoljan za ostvarenje svrhe odgojnih mjera, već je potrebno poduzeti trajnije mjere odgoja uz brigu i nadzor nadležne službe. Izvršavanje odgojne mjere PBIN-a osigurava centar za socijalnu skrb.

Sukladno zakonskim propisima, voditelj mjera/vanjski suradnik prima mjesečnu novčanu naknadu

Zainteresirane stručne osobe mogu se obratiti Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica radi dodatnih informacija na telefon: 049-461-805; 049-588-110.

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.