Obavijest – radno vrijeme

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  te uputi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o primjeni mjera u svrhu sprječavanja pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19, na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, KLASA: 012-01715-01/1; URBROJ: 2211-31-01-15-1, stupio na snagu 30.4. 2015. godine,  ravnateljica Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, donosi  sljedeću

ODLUKU

o uvođenju mjera za sprječavanje pojave epidemije bolesti uzrokovane novim korona virusom COVID-19 u Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

I. OSIM zbog žurnih i neodgodivih razloga

vrijeme za prijem stranaka u Css Zlatar Bistrica određuje se kako slijedi:

         – ponedjeljkom  od  8:00 do 10:00 sati

         – srijedom od 12:00 do  14:00 sati

         – četvrtkom od  9:00 do 11:00 sati

II.Pozivaju se zaposlenici Centra u svakom pojedinom predmetu procijeniti jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje zakazanog termina u smislu procjene ispunjavanja higijenskih i drugih uputa HZJZ te da u slučaju odgode, o tome odmah obavijeste stranke, punomoćnike, zakonske zastupnike odnosno sve pozvane osobe: e-mailom, poštom ili telefonom.

III. Svi korisnici i posjetitelji Centra dužni su prije ulaska i urede zaposlenika dezinficirati ruke.

IV. Upućuju se zaposlenici i stranke da se prilikom kontakata suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja, što uključuje rukovanje i bliži socijalni kontakt.

V. Upućuju se stranke koje imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 oC) da ne dolaze u prostorije Centra.

VI. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo putem pošte, faxa 049/461-107 ili e- mailom czss-zlatarbistrica@kr.t-com-hr ili preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u Prijemnom uredu Centra.

VII. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona 049/461-805, putem faxa 049/461-107  ili e- mailom.

VIII. Zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, uvjerenja i potvrda, stranke će odlagati u sandučić za poštu kod ulaznih vrata  Centara za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radića 2, Zlatar Bistrica s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će zaposlenici Centra  kontaktirati naknadno stranke.

IX. Ova Odluka stupa na snagu odmah, podliježe promjenama, a primjenjivat će se dok postoji potreba za primjenom mjera, odnosno do nove upute nadležnih tijela.

 

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.