Postani udomitelj- pruži ljubav, dom, obitelj, otvori srce!

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“ –  Netko čeka Vaš osmijeh,Vaš stisak ruke, Vašu   ljubav, Vašu toplu čokoladu prije spavanja!

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se osobi (djetetu ili odrasloj osobi) u obiteljskom okruženju  pruža briga primjerena njenoj dobi i potrebama.

Svrha udomiteljstva je omogućiti  djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, a drugim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Tko su udomitelji?

 • udomitelji su osobe koje otvaraju svoje srce, pružaju dom, brigu, skrb, prihvaćaju osobu kao člana obitelji
 • osiguravaju stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju, razvoju djeteta te druge potrebe korisnika
 • pružaju iskustvo odrastanja u toplini, stabilnosti, osjećaj pripadnosti obitelji,
 • postaju obitelj
 • Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. dok postoje razlozi za izdvajanje iz biološke obitelji
 • za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pružiti ljubav i skrb.

Kojoj djeci treba udomiteljska obitelj

 • djeci s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem,
 • djeci bez roditelja,
 • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,
 • djeci s poremećajem u ponašanju,
 • djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima,
 • djeci žrtve obiteljskog nasilja i žrtve trgovanja ljudima i sl.

Tko su odrasle osobe kojima treba udomiteljska obitelj?

 • starije i nemoćne osobe
 • osoba s invaliditetom
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez odgovarajuće obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život a kojima je potreban zajednički privremeni smještaj

Prava udomitelja

 • na osobni dignitet i privatnost
 • biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
 • na sigurnost članova vlastite obitelji
 • na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
 • biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
 • na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
 • na osposobljavanje i edukacije koje organizira centar ili drugi pružatelji usluga
 • na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika centra ili drugih pružatelja usluga.
 • naknadu za rad udomitelja i opskrbnina

Zašto se baviti udomiteljstvom?

 • netko me treba
 • želim pomoći drugome, promijeniti život
 • želim dati novi smisao životu
 • želim i mogu pružiti ljubav, dom, sigurnost, obitelj

 

GDJE PODNIJETI ZAHTJEV?

 • postupak za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva pokreće se podnošenjem zahtjeva u PRIJEMNOM UREDU nadležnog centra za socijalnu skrb
 • tamo možete dobiti potrebni obrazac zahtjeva, stručnu pomoć i informacije o uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 • ispunjeni zahtjev, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, treba predati osobno u PRIJEMNOM UREDU ili ga poslati poštom na adresu:

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Stjepana Radić 2, 49247 Zlatar Bistrica

 • postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima
 • ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, izdaje se rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva
 • informacije možete dobiti na broj telefona 049/461-805; 049-588-097
 • fax:049-461-107;
 • email: czss-zlatarbistrica@kr.t-com.hr
 • radno vrijeme od 7-15

 

OTVORITE SRCE, PRUŽITE DOM, PROMJENITE ŽIVOT“

 

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.