Edukacija udomitelja-Dan obitelji

EDUKACIJA UDOMITELJA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA

„Otvori srce, pruži dom, promjeni život“

Centar za socijalnu skrb  Zlatar Bistrica je 16.05.2022.godine u Kulturno i turističko informativnom centru Konjščina –KITIC, Zagorska 8, Konjščina, održao redovnu godišnju edukaciju svih udomitelja s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, promocije udomiteljstva, njegovog daljnjeg razvoja i osiguranja uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo te u svrhu daljnjeg razvoja izvaninstitucionalnih oblika smještaja.

Edukaciju su održali stručni radnici tima za udomiteljstvo CZSS Zlatar Bistrica u suradnji s stručnim radnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje, Bedekovčina, koji su održali predavanje na temu ” Doživljaj stresa u udomiteljskoj obitelji i kako se nositi s njime” te u suradnji s patronažnim sestrama koje su održale predavanje na temu ”Kako sačuvati mentalno zdravlje”. Na taj način sudionici su imali priliku osvjestiti važnost prepoznavanja stresa te posvećivanja posebne pažnje načinima nošenja s istim u svrhu očuvanja kako vlastitog mentalnog zdravlja tako i mentalnog zdravlja članova svoje obitelji te korisnika smještaja. Svojom nazočnošću edukaciju je uveličala i načelnica Općine Konjščina Anita Krok.

Stručni radnici Tima za udomiteljstvo, Snježana Sitar Smetko, dipl. socijalna radnica, Boris Brežnjak, prof.psihologije te Andreja Pavlek Markuš, mag.iur, istaknuli su važnost udomiteljstva u razvoju izvaninstitucionalnih oblika smještaja, važnost promicanja tradicionalnog i standardnog udomiteljstva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, specijaliziranog udomiteljstva za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju i s teškoćama u razvoju te udomiteljstva za odrasle osobe.

Udomitelji su ponovno senzibilizirani na potrebu osnivanja udruge udomitelja i grupa podrške sa ciljem promicanja udomiteljstva te zastupanja interesa udomitelja radi ostvarivanja što kvalitetnije brige o udomljenim korisnicima, za pružanje pravne i stručne pomoći udomiteljima, te senzibiliziranja javnosti i podizanja odgovornosti za probleme djece i starijih osoba u stanju socijalnozaštitne potrebe.

Svi sudionici ove edukacije ocijenili su iznimno važnim stvaranje uvjeta za kvalitetno udomiteljstvo u procesu unapređenja kvalitete socijalnih usluga i ostvarivanju temeljnog ljudskog prava korisnika tih usluga na život u zajednici odnosno prevenciji socijalne isključenosti pojedinaca. Organizatori su uputili čestitke i zahvale svim udomiteljima koji i dalje ustraju u obavljanju udomiteljstva te ih pozvali da prenošenjem svojih iskustava i dalje doprinose promociji udomiteljstva u svojoj lokalnoj zajednici. 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi u obiteljskom okruženju pruža skrb primjerena njenoj dobi i potrebama. Svrha udomiteljstva je omogućiti djetetu odrastanje u zamjenskoj obitelji, u pozitivnoj i poticajnoj okolini, a odraslim osobama primjereno zbrinjavanje, dom i naravno obitelj koju nisu imali ili su živjeli u uvjetima koji nisu bili adekvatni za život.

Na području mjesne nadležnosti CZSS Zlatar Bistrica postoje ukupno 22 udomiteljske obitelji kojima je izdana dozvola za obavljanje udomiteljstva. Od toga četiri udomiteljske obitelji imaju dozvolu za obavljanje udomiteljstva za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dok ostalih osamnaest udomiteljskih obitelji posjeduje dozvolu za pružanje usluge smještaja odraslim osobama.  

Važno je naglasiti da je udomiteljska obitelj ona obitelj kojoj je Centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta izdao dozvolu za rad na vrijeme tri godine za obavljanje određene vrste udomiteljstva i koju je po službenoj dužnosti upisao u registar udomitelja, a sukladno odredbama Zakona o udomiteljstvu ( ”Narodne novine”, broj: 115/18. i 18/22. ) te važećim pravilnicima. Osposobljavanje i edukacije obvezne su za sve udomitelje te za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji, a provode se nakon što je utvrđeno da potencijalna udomiteljska obitelj ispunjava sve zakonske pretpostavke te prije prijema na smještaj prvog korisnika.

Veliko hvala svima koji su pridonijeli organizaciji  i održavanju edukacije udomitelja.

  

 

 

 

 

This entry was posted in Nekategorizirano. Bookmark the permalink.