Stručno vijeće

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica ima Stručno vijeće koje ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenih zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni radnici Centra:

Stručno vijeće  raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenje i stručne prijedloge o:

  • Stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra
  • Ustroju Centra
  • Godišnjem planu i programu rada Centra
  • Stručnim pitanjima o stručnom radu Centra
  • Potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra
  • Donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada
  • Drugim pitanjima vezanim uz stručni rad, utvrđenim Statutom Centra