Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 – dalje Zakon).

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  može se  podnijeti Centru za socijalnu skrb Zlatar Bistrica:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

                                                               Stjepana Radića 2, 49247 Zlatar Bistrica 

  •  putem elektroničke pošte:  sbajic@socskrb.hr
  •  telefaksom na broj: 049/461-107
  • službenica za informiranje je Sinja Bajić

Obrazac-2-Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godisnje izvjesce o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o pravu na pristup inf. za 2017.g.
 
Izvješće o pravu na pristup inf. za 2018.g.