Aktivnosti

Kada nam se obratiti za pomoć?

Ako na području Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica  imate prijavljeno prebivalište, odnosno boravište ,

 • a zbog nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti niste u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe
 • ako imate osobni ili obiteljski problem  ili poteškoće  koje zbog nesređenih odnosa ne možete  riješiti na zadovoljavajući način
 • imate psihička, tjelesna ili mentalna oštećenja zdravlja
 • ako ste žrtva obiteljskog nasilja
 • ako ste roditelj  ili skrbnik djeci ili mladima s poremećajem u ponašanju

Što mi radimo?

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom
 • provodi ovrhu svojih rješenja
 • vodi propisane očevidnike
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kazneno-pravnu zaštitu
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 • obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima
 • može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju, te pružati pomoć i njegu u kući

Osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema,
 • obavlja stručno analitičke poslove.
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima odraslih,
 • predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Centra