Misija/vizija

 

VIZIJA

„Podizanjem socijalne osviještenosti  i promicanjem vrijednosti društva, postići stupanj socijalne pravde svih građana na području našeg djelovanja uz  jamčenje ljudskog dostojanstva i očuvanje integriteta. „

                                                                               Marija Kurtanjek, ravnateljica

MISIJA

Pomoć pojedincu ili obitelji, podizanje kvalitete  života u društvu, promicanje vrijednosti  i podizanje socijalne osviještenosti društva temelji su našeg  djelovanja i  ujedno svakodnevni izazovi sa kojima se susrećemo.

Naša misija je osigurati pomoć građanima na području djelovanja u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pružamo potporu, obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.